AVITO Brandbeveiliging


Avito Brandbeveiliging
Oudendijk 95
3319 AE Dordrecht
T: 078 6160329
E: info@avitobrandbeveiliging.nl

Controle en onderhoud bluswagens

 

Bluswagens kunnen ook worden aangeduid als verrijdbare blustoestellen. Bluswagens kunnen worden verdeeld in 3 soorten:

-Poederwagens;
-Schuimwagens;
-Koolzuursneeuwwagens. 

Controle en onderhoud

De controle en het onderhoud van bluswagens (verrijdbare blustoestellen) is vastgelegd in de NEN 2659:2003. AVITO Brandbeveiliging voert dan ook de controles (keuring) van uw bluswagens uit volgens deze norm.

Hieronder staan globaal de stappen beschreven, volgens de NEN 2659:2003, voor het onderhoud van bluswagens:

Poederwagens:

-jaarlijks onderhoud (keuring) door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de wagen en / of patroon aanwezig is;
-wagens onder constante druk worden getest op lekkage en druk.
-revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd: De (poeder) vulling en ook onderdelen zoals afdichtingen worden indien nodig vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;
-na 20 jaar moet de bluswagen worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Schuim (nat) wagens:

-jaarlijks onderhoud (keuren) door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de wagen en / of patroon aanwezig is;
-wagens onder constante druk worden getest op lekkage en druk;
-uitgebreid onderhoud na 5 jaar: de (schuim) vulling wordt vervangen en indien nodig ook onderdelen zoals afdichtingen;
-revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd en de vulling vernieuwd, waar nodig worden onderdelen vervangen, slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;
-wederom uitgebreid onderhoud na 15 jaar (als onder ´onderhoud na 5 jaar´);
-na 20 jaar moet de bluswagen worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.


 

Koolzuursneeuw (CO2) wagens:

-jaarlijks onderhoud door een REOB monteur (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen). Hierbij wordt o.a. gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de bluswagen aanwezig is. De wagen wordt getest middels een proefstoot en  gekeken wordt of deze niet lekt. De FiberRing (en) wordt (en) vervangen;
-revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd, de romp wordt afgeperst. De CO2 vulling wordt vervangen en indien nodig ook onderdelen zoals afdichtingen;
-na 20 jaar moet de bluswagen worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

 

Voordelen jaarlijkse controle bluswagens

Met de jaarlijkse controle (keuren) van uw bluswagens door AVITO Brandbeveiliging heeft u een aantal belangrijke voordelen:

-u voldoet aan alle wettelijke eisen;
-u geeft aan dat u een duidelijk veiligheidsbeleid heeft;
-u kunt meerdere controles tegelijkertijd laten uitvoeren;
-de bluswagens zijn gebruiksklaar;
-u grijpt niet naar een defecte of lege bluswagen;
-u kan letsel aan mens en dier alsmede materiële schade voorkomen of beperken. 

Bluswagen nodig?

Indien u bluswagens nodig heeft of u wilt uw bestaande bluswagens vervangen, dan bent u bij AVITO Brandbeveiliging aan het juiste adres. Wij beschikken namelijk over een uitgebreid assortiment goedgekeurde verrijdbare blustoestellen.

Onderhoudsovereenkomst

Jaarlijkse controle van uw bluswagens op basis van een onderhoudsovereenkomst in combinatie met andere controles en keuringen, van bijvoorbeeld de brandmeldinstallatie en/of noodverlichting, is bij ons mogelijk.

Efficiënt en effectief

Vanzelfsprekend geldt hierbij een prijsvoordeel, naast het feit dat het bedrijf in één keer het aantal wettelijke controles en keuring laat verrichten, welke efficiënt (weinig oponthoud van werkzaamheden) ook erg effectief is (één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen).

 

revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd: De (poeder) vulling en ook onderdelen zoals afdichtingen worden indien nodig vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;

revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd: De (poeder) vulling en ook onderdelen zoals afdichtingen worden indien nodig vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;

revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd: De (poeder) vulling en ook onderdelen zoals afdichtingen worden indien nodig vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;

revisie na 10 jaar: de wagen wordt volledig gedemonteerd: De (poeder) vulling en ook onderdelen zoals afdichtingen worden indien nodig vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst;